Amb l’objectiu de continuar formant els agents de la Policia local, aquestes darreres setmanes una agent de la Policia Local de Ripoll ha assistit a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya al curs d’educació viària, obtenint el títol de monitora en aquesta matèria.

Aquest títol permet que, tal com ja s’ha fet en diferents cursos, impartir classes d’educació viària als alumnes dels diferents centres escolars del Municipi, per tal que coneguin la diferent normativa que regula la circulació de vehicles, així com les normes a seguir pels vianants.

Aquesta formació s’imparteix per tal de donar nocions bàsiques que ajudin a tenir una mobilitat pacífica i compatibilitzar l’ocupació de l’espai públic i la seva distribució equitativa. Diferents anys per part de la Policia Local s’ha exercit a les escoles una important labor preventiva en matèria de seguretat viària, formant-los com vianants, conductors de bicicletes i passatgers de vehicles, millorar el coneixement de l’entorn més pròxim, tot enfocat a conèixer els possibles perills i com evitar-los.

Amb aquesta nova formació s’amplia el nombre d’agents que poden impartir classes d’educació viària i s’aposta per mantenir aquest servei a disposició de les escoles, per anar fomentant les bases fonamentals sobre les quals aprendre a viure en societat, desenvolupant hàbits d’autonomia i de respecte a les normes bàsiques de convivència ciutadana, així com el desenvolupament del sentit de la responsabilitat.