L’any 2012 el Govern de la Generalitat de Catalunya va definir el Pla XFOCAT, un nou model de desplegament de les TIC a Catalunya amb dos grans objectius: a) Dotar al país d’una xarxa de nova generació, de molt alta capacitat a tot el territori, oberta al mercat, que permeti augmentar el nivell de competitivitat de les empreses catalanes; b) Transformar l’Administració i la Societat de forma eficient i impulsar la modernització i innovació en els serveis de l’Administració i la seva relació amb el ciutadà.

Amb aquest Pla la Generalitat va donar resposta a una de les necessitats TIC de l’administració (la connexió de les seves seus amb alta capacitat), però també  del país, atès que aquesta xarxa, que havia d’estar desplegada entre el 2012 i el 2016,  havia de connectar també les escoles, els centres de salut (hospitals, CAPs, etc.), els centres de recerca i innovació, i els polígons industrials. A més, específicament el Pla XFOCAT preveia que la xarxa hauria d’estar disponible en mode majorista per a la resta d’operadores a uns preus regulats, per facilitar l’arribada al màxim de territori possible per a usos privats. . Es tractava per tant d’una inversió en infraestructures que havia de transformar la forma de treballar a la Generalitat i els serveis oferts a la ciutadania, tot augmentant la seva eficiència i la seva descentralització, i que ha de posar les bases tecnològiques per dotar Catalunya dels nivells de benestar i competitivitat necessaris per al futur del país.

A Ripoll, i comarca, com a altres territoris, al llarg d’aquests quatre anys es va implementar la connexió d’escoles i edificis públics.  Exemple d’aquesta actuació és la xarxa de fibra òptica que va de Ripoll a l‘escola de Vallfogona del Ripollès. Però malauradament actualment alguns sectors residencials i nuclis de població, situats entre aquests dos municipis,  no poden rebre servei a partir  d’aquesta xarxa.

En data d’avui el desplegament de la xarxa òptica és un bé de primera necessitat per tal de donar resposta a les noves necessitats econòmiques i socials com ara teletreballar, la formació en línia, el comerç electrònic, els tràmits i les relacions socials en línia…, i més en aquests moments, en què les mesures imposades per la lluita contra la pandèmia de la COVID-19, han provocat un increment de trànsit d’internet molt superior a l’habitual a causa de  la limitació de moltes activitats presencials o de contacte físic.

Atesa aquesta necessitat la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripoll, presidida per l’alcalde Jordi Munell,  ha sol·licitat al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya,  que realitzi les accions oportunes per tal de fer possible i  poder facilitar la connexió dels operadors i proveïdors de serveis d’internet per fibra òptica a les diferents zones residencials i nuclis de població situats entre Ripoll i Vallfogona del Ripollès, per davant dels quals circula la fibra del Pla XFOCAT. En concret el veïnat de la zona de la Font del Sofre i del nucli rural de Sant Bernabé les Tenes, en el qual i viuen  famílies amb nens en edat escolar, a part d’algunes explotacions de granges i cases de turisme rural que podrien gaudir de la connectivitat.