El Govern de Catalunya  ha aprovat la creació de la Farga Palau de Ripoll com a seu del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). De fet aquest espai  ja va ser adquirit pel mateix MNACTEC l’any 1997 i, en crear-se l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural l’any 2014, va ser adscrit a aquesta Agència, que n’ha proposat la creació com a seu del MNACTEC.

Des de l’any de la seva adquisició, el 1997,  la Farga Palau s’ha preservat, rehabilitat i museïtzat, i s’hi duen a terme de manera regular visites guiades, demostracions i activitats didàctiques. El Museu Etnogràfic de Ripoll és qui en fa la gestió  coordinadament amb el MNACTEC. L’espai també forma part de dos projectes europeus en l’àmbit de la metal·lúrgia.

La Farga Palau de Ripoll és l’exemple més destacat i l’únic visitable que es conserva a tot el país del sistema de producció conegut internacionalment com a Farga Catalana. Fundada com a farga de ferro al segle XVII va mantenir la seva activitat durant cinc segles fins que va tancar l’any 1978. Situada  dins d’un edifici de pisos que servien i serveixen d’habitatges, la planta baixa l’ocupa la farga, amb les trompes d’aigua, els martinets, la carbonera, el forn i la fornal. Separat de l’obrador es troba la roda hidràulica, la sèquia i la bassa que servia per emmagatzemar l’aigua del riu Freser, fer moure la roda i generar el vent que, impulsat de manera contínua, dóna nom al mètode de la farga catalana. A més de ser l’única farga de Catalunya i potser d’Espanya que encara elaborava peces d’aram fins a la segona meitat del segle XX, la característica més singular de la Farga Palau són els dos martinets instal·lats, amb coixinets metàl·lics, mànec d’om i mall d’acer.

L’any 1986, va rebre la designació de lloc d’interès històric metal·lúrgic mundial per part de la prestigiosa American Society for Metals.

Web del Museu Etnogràfic de Ripoll amb informació de la Farga Palau