Les obres realitzades a l’interior de la casa Comporta, situada a l’espai Maragall (passeig Ragull), van finalitzar el divendres. Aquest espai havia quedat totalment obsolet per cap ús, i requeria una rehabilitació integral tal de garantir la seva funcionalitat i adequar-lo a les necessitats i especificacions d’ús al qual es vol destinar.

L’edifici actualment presenta una imatge totalment canviada, ja que s’ha enderrocat tota la distribució interior i se n’ha creat una de nova que permet més funcionalitats a l’espai. També s’han canviat les instal·lacions, la fusteria interior i exterior i el paviment.

Actualment l’edifici es distribueix en dues sales i un bany. Les sales són per ús d’entitats. De fet avui mateix se n’ha entregat les claus al Club Petanca i a l’Associació Cultural Andalusa. L’espai de la petanca, per demanda de la mateixa entitat, té accés directe a les pistes.

Les obres de millora de la Casa Comporta no han finalitzat, ja que hi ha prevista una altra fase de rehabilitació de la façana i repàs de la coberta.

Descàrrega imatges https://photos.app.goo.gl/tZsgK7BD6tejAbsj7