Aprofitant la Setmana de les Ciutats Educadores, que se celebra fins al dia 30 de novembre a 491 ciutats associades de tot el món, l’Ajuntament de Ripoll i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, presenten la primera guia que recull l’oferta d’activitats adreçades a infants i joves que es fan a la vila.

Ripoll, com a Ciutat Educadora i impulsora del Pla Educatiu d’Entorn 0-20, ha fet una aposta per recollir en una sola guia tot el ventall d’activitats que ofereixen les entitats, associacions i els centres públics i privats. El municipi aposta perquè l’educació vagi més enllà de les aules i vetlla perquè l’entorn tingui una oferta variada i àmplia en què infants i joves puguin portar a terme activitats que formin part del seu aprenentatge vital.

La Brúixola ha estat possible a la col·laboració de tots els centres públics, privats, serveis, entitats, etc., que han facilitat les seves dades i oferta. S’hi poden consultar activitats relacionades amb les arts escèniques i dansa, les arts creatives, els idiomes, les musicals, les esportives i el suport a la tasca escolar. Seguidament es poden consultar les activitats que organitzen diferents serveis i entitats i, finalment, diverses activitats extraescolars organitzades per AFA (associacions de famílies) de Ripoll.

Amb aquesta iniciativa es pretén millorar la difusió de totes les activitats formatives que s’ofereixen al territori. La guia es repartirà als centres educatius, als equipaments municipals, a la seu de l’Ajuntament i es pot consultar en línia en aquest enllaç.

Descàrrega LA BRÚIXOLA