Ripoll, com a ciutat educadora i impulsora del Pla Educatiu d’Entorn 0-20, ofereix un any més La Brúixola, una guia d’educació a temps complet. Aquesta eina recull tota l’oferta d’activitats del municipi adreçades a infants i joves i a les seves famílies. S’hi inclouen les d’entitats, associacions i centres públics i privats.

La Brúixola està organitzada per temàtiques. S’hi poden consultar activitats relacionades amb les arts escèniques i la dansa, les arts creatives, els idiomes, la música, l’esport i el suport a la tasca escolar. Seguidament, hi trobareu les activitats que organitzen diferents serveis i entitats i, finalment, diverses activitats extraescolars organitzades per AFA (associacions de famílies) de Ripoll.

La Brúixola es pot descarregar aquí:  LA BRÚIXOLA

Des de Ripoll s’aposta perquè l’educació vagi més enllà de les aules i es vetlla perquè l’entorn tingui una oferta variada i àmplia en què infants i joves puguin portar a terme activitats que formin part del seu aprenentatge vital. Amb La Brúixola, infants i joves poden elaborar el seu itinerari formatiu personalitzat.

Enguany la guia s’ha posat a disposició de la ciutadania només en aquest format online.