Una de les tasques importants en una vila com Ripoll és tot el que envolta als esdeveniments, festes, actes, etc., que s’hi celebren. De la llista d’actuacions, sobresurten la preparació i muntatge de les fires que se celebren; la festa Major; la cavalcada de Reis; Carnaval; festes als barris; etc. Valorant que dins de cada actuació, s’han de dur a terme muntatges d’entarimats, coordinació de les tasques amb els equips tècnics, il·luminació, grups electrògens, decoració floral i ornamental, i tants d’altres aspectes que fan que cadascun d’aquests esdeveniments sigui únic, lluït i perfecte, tal com tots els Ripollesos el volen viure.

Una part important d’aquesta tasca la duen a terme els treballadors de la Brigada Municipal de serveis de l’Ajuntament de la Ripoll. Persones que, treballen per assegurar el correcte desenvolupament de festes, actes i exposicions. Una feina que poques vegades es veu però que fa possible la realització de la vida cultural i lúdica de la vila.

Així la brigada de serveis forma part dels quatre equips (enllumenat, Obres i Neteja) que formen la Brigada Municipal, que en una visió de conjunt és el departament encarregat del manteniment de la vila, però amb unes funcions concretes cada una.

Descàrrega imatges https://photos.app.goo.gl/1UeyBV85XioKEq8A7