La brigada d’obres de l’Ajuntament de Ripoll, formada per 7 persones,  vetlla pel correcte manteniment de la via pública, les dependències municipals, els centres educatius públics i el manteniment en general de l’espai públic. De fet són molts, per no dir pràcticament tots, els carrers de Ripoll i equipaments que trepitgem que, d’alguna manera, porten el segell de la Brigada.

Amb un marc d’actuació tan ampli, les tasques que desenvolupa són variades. Es concreten segons la planificació programada prèviament, les necessitats que es detecten i els suggeriments dels veïns i veïnes. A tall d’exemple algunes de les tasques que desenvolupen són:

  • Reparar, substituir i col·locar mobiliari urbà
  • Treure adhesius del mobiliari urbà
  • Reparar murs, panots i voreres
  • Reparar i pintar baranes de diferents punts de la vila
  • Posar i modificar senyalització i pilones
  • Manteniment de carrers i places
  • Reparar i substituir jocs infantils, esportius i tanques de protecció
  • Intervencions de millora, sanejament i reparació a l’escola Tomàs Raguer i Joan Maragall
  • Manteniment de l’Ajuntament, centre cívic, piscina,
  • Pintar tanques i pilones

Vegeu la galeria d’imatges https://photos.app.goo.gl/KVJe7MfEDWTuas8g8