La Brigada d’enllumenat de l’Ajuntament de Ripoll s’encarrega del manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d’enllumenat públic del municipi així com de tots els edificis municipals. Les activitats preventives i normatives inclouen les inspeccions, verificacions, reparacions, comprovacions i reposicions que es duen a terme de forma periòdica. El propòsit és preveure avaries o desperfectes en el seu estat inicial i corregir-les per mantenir la instal·lació en completa operació als nivells i eficiència òptims. Quant a les accions correctives es realitzen davant d’un funcionament incorrecte, deficient o incomplet de l’enllumenat i per la seva tipologia no poden planificar-se en el temps. Aquestes accions, que no impliquen canvis funcionals, corregeixen els defectes tècnics de les aplicacions. A més també desenvolupa tasques de suport logístic en actes i festes, sigui per requeriments de muntatge elèctric o per muntatge i desmuntatge d’infraestructures. Atenent els suggeriments ciutadans i les necessitats que es detecten, durant les últimes setmanes s’han efectuat els treballs següents:

 • Substitució de 32 bombetes de mercuri per llums led de diferents potències, aconseguint important estalvi energètic i millor rendiment lumínic.
  • Reparar 12 punts de llum de potència 70 w de vsap* dels quals 9 bombetes i equips
  • Reparar 10 punts de llum de 100 w de vsap dels quals 4 bombetes i equips
  • Reparar 17 punts de llum de 150 w de vsap dels quals 2 bombetes i equips
  • Reparar 12 punts de llum de 250 w de vsap dels quals 7 bombetes i equips
  • Reparar 2 punts de llum de 400 w d’halogenurs metàl·lics
  • Canviar 2 columnes de 4 m d’alçada
  • Resoldré 8 avaries en diferents sectors.
  • Posar dos focus nous i de led de 300 w i un de 400 w d’halogenurs metàl·lics
  • Posar 70 m de línia nova

Totes aquestes actuacions milloren el rendiment, l’eficàcia i l’eficiència energètica. També es millora la seguretat ciutadana amb la millora d’enllumenat al municipi.

*Vapor de sodi d’alta pressió

Galeria d’imatges https://photos.app.goo.gl/NFdp3GA7Ww8DuQKw5