En el marc del pilotatge dels Plans educatius d’entorn (PEE 0-20), en el qual participa Ripoll, aquesta setmana s’han iniciat  els tallers diversificats de suport i reforç educatiu en horari extraescolar. Els tallers ja es van portar el curs passat, i malgrat el confinament i la situació viscuda  per la primera onada de la Covid19, alguns tallers es van transformar a la modalitat telemàtica i els que no va ser possible es van ajornar i continuar quan la situació va millorar una mica. La situació actual de la pandèmia també ha dificultat l’organització d’aquestes activitats. Un dels objectius és poder realitzar alguns tallers fora de l’horari escolar però a dins del centre educatiu i uns altres que permetin la coneixença d’alumnes de diferents centres i realitzats en espais municipals. Enguany aquesta última opció no és possible. Per recomanació i per prudència els tallers s’efectuen a dins de cada centre educatiu i mantenint els grups bombolla.

Aquests tallers són una acció educativa orientada a acompanyar els infants i els joves en l’adquisició de capacitats i competències, generant condicions d’igualtat d’oportunitats en els processos escolars i en els resultats acadèmics. Ripoll ha rebut del programa operatiu d’ocupació, formació i educació del Fons Social Europeu (POEFE) una aportació econòmica de 15.000 € per implantar-los.

La proposta s’ha dissenyat per donar resposta a les diferents necessitats de l’alumnat, amb la finalitat de facilitar la construcció de trajectòries educatives i personals d’èxit. En aquest sentit, i per garantir la màxima eficàcia de la intervenció educativa, s’ha tingut en compte la valoració que es va fer amb als centres educatius al finalitzar el curs passat. Hi havia la intenció d’oferir uns tallers artístics i musicals però la incertesa de poder seguir tot el curs presencialment, ha forçat a deixar-los pel curs vinet si la covid19 ho permet. Per tant aquest curs s’impartiran els següents tallers:  llegir Junts (millora de la lectroescriptura adreçats a infants de 2n de primària); Caixa d’Eines (estratègies, recursos i acompanyament a l’aprenentatge adreçats a alumnes de 6è de primària); Estudi ESO (tècniques i reforç a l’estudi adreçat a alumnes de l’etapa d’ESO); El nostre lleure, el nostre temps (gestió del temps lliure i la participació adreçats a alumnes de partir de 2n d’ESO) Tots els tallers estan impartits per a professionals externs a l’Ajuntament i al Departament d’Educació i  es porten a terme de dilluns a dissabte.

L’objectiu del PEE és promoure el pas del projecte educatiu de centre al projecte d’àmbit comunitari per tal de donar una resposta comunitària més eficaç i coordinada als reptes educatius. S’aposta també per generar una continuïtat educativa (formal i no formal) que incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, personal i relacional de l’alumnat, alhora que es fomenti l’orientació i acompanyament de l’alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la transició d’etapes educatives i situacions de vulnerabilitat.

En el cartell adjunt trobareu els detalls de cada taller.