Es busca millorar la qualitat de l’aigua en benefici de les persones usuàries

Avui mateix s’ha instal·lat en el vas petit de la piscina municipal de Ripoll un nou sistema de desinfecció de l’aigua. El funcionament d’aquest sistema és que durant la recirculació de l’aigua de la piscina i abans que aquesta torni a entrar, l’aigua es condueix cap a les emissions de llum ultravioleta. En el moment que l’aigua hi entra en contacte les cloramines queden eliminades en un tant per cent molt elevat.

Aquesta actuació respon a la necessitat de buscar sistemes més eficients i eficaços en el tractament de l’aigua que permetin una millor qualitat d’aquesta en benefici de les persones usuàries. De la mateixa manera i pensant amb el medi ambient, gràcies a aquest sistema es baixarà el consum de la renovació de l’aigua del vas.

L’ús de la piscina municipal de Ripoll ha augmentat de forma significativa els últims anys, sobretot per la construcció del nou vas petit de 13 per 7 metres. Aquest vas, pensat sobretot per a donar cobertura a infants a partir de 2 anys i per activitats dirigides que requereixen tocar de peus a terra, acumula gairebé tants usos com el vas gran. Tenint en compte que la capacitat d’aquesta piscina és de 80m cúbics i del gran nombre de persones que l’utilitzen, la salubritat de l’aigua tindrà una millora molt important amb aquest sistema. També és per aquestes característiques tècniques que la temperatura de l’aigua no pot ser superior a 30 graus.

Es tracte d’una inversió en beneficis a la qualitat, seguretat, sostenibilitat i estalvi, amb un cost de 12.000 € dels quals el 70 % ha estat subvencionats per la Diputació de Girona.