A partir del dissabte 30 de novembre els nous horaris del cinema comtal

DISSABTES tarda a les 17:15
DISSABTES vespre a les 19:30
DIUMENGES tarda a les 17:15
DIUMENGES vespre a les 19:30
DILLUNS nit a les 21:30 Dia de l’ espectador