Amb l’objectiu de facilitar l’emancipació i l’accés a l’habitatge a les persones joves de 18 a 35 anys i en el marc del projecte de consolidació del jove a l’entorn rural, l’Ajuntament de Ripoll, des de l’Àrea de Projecció Econòmica, destinarà dos habitatges de propietat municipal en règim de lloguer a aquest col·lectiu. Les persones interessades en accedir-hi hauran de complir les bases de la convocatòria, que recullen entre d’altres, l’obligatorietat de portar un mínim d’un any empadronat a la vila.

Els habitatges tenen les següents característiques:

  1. 1. Habitatge ubicat a la Plaça Tarradellas de 42 m2 i amb capacitat per dues persones. Exclusivament per emancipació de la persona jove de l’actual nucli familiar o bé per famílies monoparentals amb un fill al seu càrrec. El preu de lloguer serà de 190€ / mes + despeses comunitàries + taxa d’escombraries
  2. Habitatge ubicat a la Carretera Barcelona de 87 m2 amb capacitat per 4/5 persones per la consolidació d’unitats familiars, parelles amb un fill o famílies monoparentals amb dos fill al seu càrrec. El preu de lloguer serà de 280 €/mes + despeses comunitàries + taxa d’escombraries.

Actualment encara no és possible presentar sol·licituds per accedir als habitatges, ja que les bases de la convocatòria estan en fase d’ informació pública per un període de 30 dies hàbils. L’ inici del termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de l’aprovació definitiva de les normes particulars, que es preveu que serà la última setmana de febrer, i per un període de 30 dies naturals.

Accediu a les  bases

Galeria Imatges