Es tracta de la línia Nuclis d’R+D empresarial d’ACCIÓ, que contempla ajuts de fins a 125.000 euros per a empreses que desenvolupin nous productes o serveis tecnològics que per la seva naturalesa acostumen a presentar dificultats tècniques i costos econòmics elevats.

– Les empreses poden sol·licitar accedir a la subvenció fins l’1 de març, un ajut que s’atorgarà per concurrència competitiva a projectes que tinguin una durada màxima de dos anys i mig i es desenvolupin de manera individual, consorciada o amb empreses i entitats estrangeres.

– Aquesta línia d’ajuts es va posar en marxa fa 10 anys: durant aquest període s’ha mobilitzat una inversió privada de 220 milions d’euros per part de 685 empreses catalanes.

…llegir més (Nota de premsa)

Saber més sobre l’ajut