El portal Formació en Xarxa posa a disposició formació on line contínua,  consulta la seva web