Informem que, gràcies als sistemes implementats des de SOMASRSA i a les pluges dels darrers dies, s’han aconseguit rebaixar els nivells d’arsènic a les captacions d’aigua de Ripoll i Campdevànol. Per tant, per al moment, ES POT TORNAR A FER SERVIR L’AIGUA PER A ÚS DE BOCA (és a dir, beure i cuinar). Es continuarà fent el seguiment periòdic de la qualitat de l’aigua per garantir que els nivells segueixen essent els adequats, i si no és així es comunicaria a la població.

Recordem que seguim en estat d’alerta per sequera hidrològica i que es demana reduir el consum d’aigua en l’àmbit particular.

Aclariments sobre l’arsènic

  • L’arsènic és un element natural que es dissol a l’aigua provinent de les roques. No s’elimina amb l’ebullició.
  • Un reial decret del 2003 va rebaixar el límit de concentració de 50 micrograms per litre a només 10 µg/L. La concentració a les aigües del sistema Ripoll – Campdevànol a principis d’agost va ser lleugerament superior, però actualment s’ha aconseguit reduir i ja torna a estar per sota.