Aquest any 2019 s’ha signat, per primera vegada, un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripoll, El Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBS) i la Societat Municipal d’Aigües i Serveis de Ripoll (SOMASRSA) per crear un Fons de Solidaritat amb una dotació de 2.000 euros.

Es tracta d’un acord que pretenen facilitar l’accés al consum bàsic d’aigua potable a l’habitatge adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social residents a Ripoll. Té l’objectiu de contribuir a pal·liar els efectes d’una situació econòmica precària, on a vegades no es pot fer front al pagament dels subministraments bàsics, i comportarà l’exempció del pagament de les factures d’aigua. Les persones que compleixin els requisits establerts i vulguin acollir-se a l’ajut del Fons de Solidaritat, es poden adreçar als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Ripoll ubicats al Consorci de Benestar Social per a efectuar la corresponent sol·licitud.

El treball coordinat entre l’Ajuntament i SOMASRSA permetrà l’intercanvi d’informació mitjançant llistats de clients amb deutes de pagament. Els Serveis Socials municipals revisaran els llistats aplicant criteris de precarietat i vulnerabilitat econòmica i proposaran candidats als quals se’ls podrà compensar el deute a càrrec del Fons de Solidaritat. Si escau, també s’ajornaran les factures pendents de pagament amb la corresponent reobertura del subministrament si la suspensió per impagament s’hagués efectuat.

A banda dels criteris ja esmentats de precarietat i vulnerabilitat econòmica, es valorarà que el consum sigui responsable i adequat a les persones que conviuen a l’habitatge, tenint en compte com a referència el consum de 100 litres/persona i dia que determina l’OMS (Organització Mundial de la Salut).