Comissió unitària formada pels grups municipals Junts per Ripoll, ERC, PSC, Alternativa per Ripoll -CUP

Atesa la situació excepcional causada per la pandèmia mundial de la Covid19 s’ha creat  una comissió per l’impuls a  l’activitat econòmica i social formada per membre dels grups polítics municipals. L’objectiu principal és, segons l’evolució de la pandèmia, prendre les mesures necessàries en l’àmbit econòmic i social per donar resposta  a la ciutadania,  empreses, establiments i comerços.

Dia rere dia les conseqüències sanitàries, econòmiques i socials es fan més palpables. Estem davant un moment transcendental de la nostra història i només  treballant conjunta i unitàriament tots els grups municipals es podran prendre  mesures adequades per a fer-hi front. Cal buscar i  pensar en estratègies, programes, projectes, etc.,  per treballar a curt, mitjà i llarg termini l’abast estructural en tots els àmbits, però sobretot en  l’econòmic i social,  que té i tindrà aquesta pandèmia.

La crisi del coronavirus és i serà un dels reptes més grans al que els Ajuntaments ens hem d’afrontar en molts anys. Ens posa a prova perquè és una situació desconeguda i  en la qual és necessari   treballar unitàriament per superar-la. Només des de la responsabilitat col·lectiva com a Ajuntament es podrà donar respostes a la ciutadania, empreses i comerços.

La comissió ja ha realitzat les primeres reunions per treballar en  les mesures de caràcter més urgent per pal·liar els efectes primerencs de la COVID19. Al llarg de les setmanes vinents es donaran a conèixer de quines es tracta.

Aquest futur d’incertesa només es pot construir des del treball conjunt, des de la corresponsabilitat real i efectiva de tots i totes.