Enquesta de Seguretat pública de Catalunya

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya és a punt d’iniciar els treballs de la 17a edició de l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya (ESPC). A dia d’avui s’està realitzant una prova pilot i l’enquesta està previst que comenci oficialment el dilluns 13 de novembre de 2017.
L’ESPC consisteix en l’estudi periòdic de les experiències de victimització que s’han produït a Catalunya, la mesura dels sentiments d’inseguretat i la recollida de les opinions dels ciutadans en matèria de seguretat i policia. Aquest estudi es porta a terme a través d’una enquesta, que pot ser autoadministrada per internet o telefònica, a una mostra representativa de la població, d’aproximadament unes 6.000 persones.

Una part d’aquestes entrevistes telefòniques es podrien fer a ciutadans i ciutadanes de Ripoll.

Com se seleccionen les persones que són entrevistades?
Es fa a través d’una selecció aleatòria, és a dir, per sorteig. Es seleccionen les persones que participaran a l’enquesta a partir de l’extracció de la mostra estadística representativa, feta per l’Institut d’estadística de Catalunya.

Sobre què es pregunta, concretament?
Després d’uns comentaris introductoris i de confirmar el sexe i l’edat de la persona seleccionada per contestar l’enquesta, comença el cos de l’entrevista amb preguntes sobre les experiències de victimització que s’han patit. Finalment, es formulesn preguntes sobre la percepció de la persona entrevistada en matèria de seguretat, civisme i policia.

Les respostes són anònimes?
L’estadística oficial es rigorosament anònima i està sotmesa per llei al secret estadístic. Totes les persones que participen en aquestes operacions s’han de comprometre formalment a guardar aquest secret, eliminar qualsevol registre que permeti individualitzar les dades i tractar la informació obtinguda de manera anònima, és a dir, agregant-la a milers d’altres informacions procedents de la mateixa enquesta, de manera que mai se’n pugui individualitzar l’origen.

Quan temps dura l’entrevista?
El temps de l’entrevista varia considerablement en funció dels fets que hagi patit la persona entrevistada. Això no obstant, es preveu que la mitjana de les entrevistes estarà al voltant dels 15-20 minuts.

2017-11-13T12:22:26+00:00 13 novembre 2017|Actualitat Ajuntament|