*INFORMACIÓ ACTUALITZADA EL 27/09/2021

ACTUALITZACIÓ 12/08/2021

Llistat provisional d’admesos i exclosos, consulta’l aquí: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2021/08/Anunci-Admesos-i-Exclosos-provisional.pdf 

ACTUALITZACIÓ 02/09/2021

Llistat definitiu d’admesos i exclosos, consulta’l aquí: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2021/09/Anunci-Admesos-i-Exclosos-definitiu.pdf

ACTUALITZACIÓ 27/09/2021

Acta del tribunal qualificador: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2021/09/Acta-tribunal-qualificador-2-signada.pdf

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA

Procés selectiu per cobrir una plaça d’enginyer/a tècnic/a (A2) adscrita a l’Àrea de Serveis al Territori Sostenibilitat i Empresa de l’Ajuntament de Ripoll per concurs oposició lliure amb caràcter interí.

Les BASES que regeixen aquesta convocatòria es poden consultar AQUÍ.

Aquestes bases compten amb una esmena que es pot llegir AQUÍ.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància adreçada al Il·lm. senyor alcalde de Ripoll, formulada en el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Ripoll (plaça de l’Ajuntament 3 de Ripoll) i a la seu electrònica municipal ubicada a la pàgina web municipal (www.ripoll.cat)

La presentació de sol·licituds podrà realitzar-se pels següents mitjans :
En el registre electrònic de l’Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant, LPACAP).
De manera presencial, a l‘Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) (plaça de l’Ajuntament 3 de Ripoll), en aquest cas, caldrà demanar cita prèvia per telèfon: 972714142.
A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi.
A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
A les oficines d’assistència en matèria de registres.

TERMINIS
Les sol·licituds per formar part del procés es poden presentar del 12 de juliol al 9 d’agost, ambdós inclosos.