Els vilatans i vilatanes de Ripoll han tingut l’oportunitat de participar a la Consulta Popular que s’ha portat a terme del 27 d’abril al 7 de maig per decidir si el procés dels pressupostos havia de continuar amb el plantejament inicial i  plantejar un nou calendari per acabar totes les fases del procés  o si es guardaven  les 90 propostes presentades  per l’any vinent i  dedicar  els 115.000 €  a pal·liar els efectes de la pandèmia a Ripoll. A més, s’oferia la possibilitat de presentar una proposta fent referència a on destinar els diners.

Una de les preocupacions de les persones que formen part de la Comissió de Pressupostos era aconseguir una participació representativa en una consulta que a priori, i a causa de l’excepcionalitat del moment,  només es podia oferir en línia. El 4 de maig i fonamentat per l’entrada a la Fase 0 del procés de des confinament també es van poder fer vot presencial a les tres urnes  situades a les llibreries de Ripoll.

Amb una baixa participació que els membres de la comissió atribueixen a diverses causes, com la saturació d’ informació telemàtica d’aquests dies, la manca d’hàbit de participar en aquests processos només de forma online, o que encara no estem tan madurs en aquesta temàtica per obviar les trobades i tallers,  el resultat ha estat de 137 vots a favor que es destinin a efectes de la pandèmia i 15 vots a què segueixin el seu curs habitual. S’han recollit 7 propostes que recullen tots els aspectes emergents als quals ara cal fer front: persones, comerç, empreses, habitatge, feina, producte de proximitat…,

Coneixent la creació d’una comissió econòmica social formada pels quatre grups municipals de Ripoll, que té com a objectiu activar  mesures per pal·liar els efectes negatius que està deixant aquesta pandèmia,  s’ha acordat que els diners es destinin a aquestes ajudes. També s’ha acordat fer una reunió conjunta entre les dues comissions, per conèixer els detalls d’aquest pla de xoc, per poder reconèixer les propostes que ha presentat la ciutadania dins aquestes mesures  i per poder vetllar per la transparència del destí d’aquests 115.000 €.

Pel que fa a les 90 propostes presentades enguany es guardaran per la pròxima edició de pressupostos participatius. Caldrà decidir si es torna a fer tot el procés o si es fa una variació puntual en el reglament.