Bon dia és un servei de l’Ajuntament de Ripoll destinat a donar suport telefònic a les persones més grans de 65 anys que viuen soles, que viuen al  municipi i que s’apunten al servei. Per gaudir del servei, totalment gratuït, només cal trucar a l’Ajuntament al 972714142 i dir que es volen apuntar Bon Dia. A partir d’aquí ja se’ls trucarà per demanar quatre dades bàsiques i començaran a gaudir del servei.

Consisteix a fer una trucada una o dues vegades a la setmana (fetes per persones voluntàries, algunes des del mateix ajuntament i altres des de les seves llars) per tal de tenir constància que les persones es troben bé i detectar si la seva situació requereix  algun  tipus d’ajut o de necessitat immediata. Si no es rep resposta a la trucada, s’activa un protocol d’emergència (en un primer moment a familiars, amics i veïns. Si aquests tampoc responen a la policia municipal) per saber si l’usuari està bé. Les deteccions es fan a través de la informació que recullen les persones voluntàries, a partir d’una graella mensual en la qual anoten el destacable i que entreguen a la responsable de participació i civisme.

El servei està en actiu des de l’any 2012 i des dels seus inicis més de 225 usuaris han gaudit del projecte i més de 15 persones voluntàries han realitzat les trucades setmanals, que sempre les realitza la mateixa persona per crear vincle, proximitat i un entorn de confiança.   Anualment es realitzen esmorzars col·lectius de persones usuàries i voluntariat així com trobades setmanals entre voluntari i usuari, que ara estan aturats a causa de la Covid19.

També  arran de la pandèmia i des del minut zero,  es va activar un protocol d’emergència per sumar a les trucades periòdiques, les de totes les persones de Ripoll majors de 65 anys (unes 600)  que visquessin soles, per conèixer la seva situació. Aquestes varen ser possibles a l’esforç de les persones voluntàries fixes i a la suma del voluntariat de Protecció Civil i Creu Roja de Ripoll. Es van realitzar diferents tandes de trucades i de fet, hi ha gent gran que ara ja és usuària del servei periòdic.

Bon dia Ripoll, es coordina amb el  consorci de Benestar Social, amb el CAP de Ripoll, amb Creu Roja Ripoll, que també du a terme tasques de voluntariat telefònic periòdic  i amb altres entitats socials del territori  pel seu caràcter de detecció i de derivació.

Aquestes festes, amb la voluntat de seguir sentint l’escalf del servei, s’ha portat una mascareta personalitzada a cada persona que fa ús del servei així com a totes les persones voluntàries, ja que sense la seva dedicació el projecte no seria possible.