L’Ajuntament de Ripoll mostra el seu rebuig a les pintades, enganxades de cartells i adhesius que s’han fet amb motiu del 8 M, Dia Internacional de les Dones, i que han afectat parets privades, públiques i a mobiliari urbà, sobretot faroles, baranes, papereres i senyals de trànsit.

Uns actes vandàlics que no porten enlloc, que ocupen gran part de la tasca diària de la brigada de la neteja, intensificant el treball amb productes agressius i que s’acaben pagant entre tots. A més, unes accions que no dignifiquen la seva tasca, ja que es mostra un Ripoll brut i deixat que en cap cas és per la manca de cura de la brigada de neteja. També recordar que totes aquelles pintades o accions fetes en façanes particulars porten un cost pels propietaris, que els suposa malmetre la façana per netejar-la i en moltes ocasions pintar-la tota de nou, un fet totalment injust.

És evident que qualsevol persona pot defensar les seves idees, però el que no és tolerable és que per fer-ho s’hagi de malmetre el mobiliari urbà i les parets i façanes de la vila. A més, aquestes accions fan més mal que bé a la serietat i la contundència a l’hora de posar de manifest unes reivindicacions a favor de la dona.