El Programa de Diagnosi d’Innovació Comercial 2020, subvencionat al 100%, posa a l’abast de les pimes del sector del comerç al detall una eina clau per revitalitzar i optimitzar la gestió de l’establiment comercial.

El personal tècnic de la Cambra de Comerç realitzarà una anàlisi en profunditat dels diferents aspectes del comerç i identificarà els punts forts i febles en àrees clau del negoci. A partir d’aquest anàlisi es proporcionaran recomanacions clau per optimitzar la gestió de l’establiment comercial.

Fes la teva sol·licitud a la Cambra de Comerç abans del 12 de novembre de 2020 i aconsegueix de manera gratuïta una proposta de millora competitiva en el negoci i la gestió del punt de venda, suport per treure més rendiment al teu negoci i coneix i aplica les noves tècniques de màrqueting, comunicació i aparadorisme.

El Programa de Comercio Minorista és una iniciativa de les Cambres de Comerç espanyoles i compta amb el suport i finançament FEDER  i del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaria de Estado de Comercio.

Més informació