Procés de preinscripció per a educació infantil, primària i secundaria obligatòria curs 2018-2019

Per obtenir plaça en una escola cal fer primer de tot la sol•licitud d’admissió que anomenem preinscripció. L’han de fer tots els alumnes que han d’entrar al primer curs  del segon cicle d’ educació infantil (els infants que compleixen 3 anys el 2018), a primer curs de l’educació primària (infants que compleixen els 6 anys el 2018), al primer curs de l’educació secundaria obligatòria – ESO (alumnes que compleixen els 12 anys durant el 2018) i als que volen canviar de Centre escolar.

La preinscripció cal fer-la al centre educatiu que trieu pel vostre fill/filla del 13 al 24 d’abril 2018.
Per més informació podeu consultar la pagina web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/,  adreçar-vos a l’escola que trieu, als Serveis educatius del Ripollès(972700918) o a l’ajuntament de Ripoll.

Podeu consultar l’oferta de  serveis de cada escola a les respectives pagines web:

-Escola Joan Maragall:    https://agora.xtec.cat/esc-maragallripoll/
-Escola Tomàs Raguer  http://agora.xtec.cat/ceiptomasraguer/
-Escola Vedruna  http://www.vedrunaripoll.org/
-Escola Salesiana  http://ripoll.salesians.cat/
-Institut Abat Oliba  http://www.insabatoliba.cat/