Algunes dades i algunes de les accions més destacades de l’any 2018 del Museu Etnogràfic de Ripoll:

  • Total visites 2018 del Museu Etnogràfic de Ripoll: hi ha hagut un augment del 18% respecte el 2017, amb un total de 20.652 visitants
  • Programa educatiu: hi ha hagut un augment del 60% respecte el 2017, amb un total de 5.013 escolars, que han fet la visita al Museu i/o a l’Scriptorium.
  • Durant el 2018 s’ha realitzat la restauració de 25 objectes.
  • Actualment el Museu té 9.980 peces registrades.
  • Organització / participació en projectes de recerca científica
  • Nou portal web del Museu Etnogràfic de Ripoll: www.museuderipoll.org
  • Col·laboració en l’organització d’activitats relacionades amb actes celebrats a la zona i en activitats de promoció del Pirineu de Girona

“La missió del Museu Etnogràfic de Ripoll, és documentar, estudiar, difondre i conservar el patrimoni etnològic material i immaterial, especialment del Ripollès” i seguir treballant per mantenir viu el fons, posar en valor i continuar la feina feta dels folkloristes de fa més de 90 anys.

Més informació al tirapeu, el butlletí trimestral del Museu Etnogràfic de Ripoll.