La situació actual en la qual ens trobem a causa de la COVID-19 fa que moltes empreses s’enfrontin a importants tensions de liquiditat derivades d’una caiguda de les seves vendes, procedents tant d’una menor demanda com de la interrupció de la producció.

Es fa per tant indispensable l’adopció per part del Govern de determinades mesures per reforçar la liquiditat del teixit productiu i així evitar la sortida del mercat d’empreses solvents afectades negativament per aquesta situació transitòria i excepcional.

Consulta aquí totes les mesures que adoptades pel Govern de la Generalitat per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19