Després que part de la gespa artificial antiga del camp de futbol de Ripoll s’hagi utilitzat per millorar el pati dels Salesians Ripoll, l’Ajuntament i l’escola signen un conveni perquè aquest equipament s’obri a la ciutadania fora de l’horari lectiu.

Recentment, es va dur a terme la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Ripoll. Part de l’antiga superfície, que encara es trobava en bon estat, s’ha reutilitzat per millorar el pati de l’escola Salesians Ripoll. El centre i l’Ajuntament tenen la voluntat comuna de promoure la pràctica de l’esport i per això han formalitzat un conveni per poder optimitzar el pati més enllà de l’horari escolar, per tal de donar resposta a la necessitat de més espais públics per al joc i el lleure.

Així doncs, el pati amb la gespa i el porxo s’obriran més enllà de l’horari lectiu perquè entitats i ciutadania també en puguin fer ús. De dilluns a divendres estarà obert de les 17.30 a les 20.30 hores durant els mesos de gener a juliol i de setembre a desembre. Els horaris poden allargar-se per comú acord de les parts. Els dissabtes, diumenges i festius també es podrà sol·licitar fer-ne ús, demanant-ho amb una antelació de 15 dies al centre escolar, que és qui gestiona els horaris de l’espai. La prioritat d’ús del pati seguirà l’ordre següent: Salesians Ripoll, Ajuntament de Ripoll, entitats i associacions del municipi, i particulars.

Aquest conveni ja està vigent i, de fet, el pati ja està acollint els seus primers usuaris durant les tardes i els vespres d’estiu. Aquest dijous s’hi va dur a terme una activitat de L’Estiuet i d’altres particulars també ja n’han fet ús. Des de l’Ajuntament es valora molt positivament l’acord, ja que permet disposar d’un espai de lleure al centre de la vila, ben a prop del Barri Vell, on s’hi detectava una mancança en aquest aspecte.

L’objectiu final és el de donar una alternativa d’oci i lleure als infants i joves de Ripoll i les seves famílies, en un context segur, contingut i de proximitat. L’Ajuntament té altres iniciatives en aquest sentit, com la del Lleure a les Places i el pati obert de l’escola Joan Maragall. El conveni amb Salesians Ripoll té una vigència de 4 anys amb possibilitat de pròrroga acordada entre les dues parts.