Pel que fa a l’atur d’aquest passat mes de setembre, el nombre de parats a Ripoll se situa en 426 persones, dels quals 185 són homes i 241 dones. Xifres que mostren una baixada d’11 persones respecte al mes d’agost i una evolució positiva respecte fa un any en la mateixa data, que se situava en 460 persones aturades, com es pot veure en el gràfic adjunt.

D’aquestes la franja d’edat menys afectada per l’atur són menors de 25 anys amb un total de 30 persones. Seguidament ve la franja de 25 a 44 anys amb un total de 150 persones, i com a grup més afectat per l’atur aquest mes de juliol són les persones majors de 45 anys amb un total de 246 persones aturades.

Per sectors, el de serveis és a on trobem el número més gran de parats amb un total de 279 persones aturades, li segueix el sector industrial amb 88 persones, la construcció amb 29 persones, les persones sense cap treball anterior amb 22, i per últim l’agricultura amb un total de 8 persones.

L’Ajuntament de Ripoll celebra aquestes dades i es compromet a seguir treballant per afavorir la inserció laboral de les persones desocupades i fomentar la creació d’ocupació.

Font

Nota de premsa