Pel que fa a l’atur d’aquest passat mes de desembre, el nombre de parats a Ripoll se situa en 427 persones, dels quals 190 són homes i 237 dones. Xifres que mostren una baixada de 2 persones respecte al mes de novembre i una evolució positiva respecte fa un any en la mateixa data, que se situava en 480 persones aturades. I acaba l’any amb la xifra més baixa d’atur dels últims 7 anys.

D’aquestes la franja d’edat menys afectada per l’atur són menors de 25 anys amb un total de 29 persones. Seguidament ve la franja de 25 a 44 anys amb un total de 148 persones, i com a grup més afectat per l’atur aquest mes de desembre són les persones majors de 45 anys amb un total de 250 persones aturades.

Per sectors, el de serveis és a on trobem el número més gran de parats amb un total de 268 persones aturades, li segueix el sector industrial amb 98 persones, les persones sense cap treball anterior amb 29, la construcció amb 24 persones i per últim l’agricultura amb un total de 8 persones.

L’Ajuntament de Ripoll celebra aquestes dades i es compromet a seguir treballant per afavorir la inserció laboral de les persones desocupades i fomentar la creació d’ocupació.

Font