Pel que fa a l’atur d’aquest passat mes de novembre, el nombre de parats a Ripoll se situa en 425 persones, dels quals 195 són homes i 230 dones. Xifres que mostren una baixada de 3 persones respecte al mes d’octubre i una evolució positiva respecte fa un any en la mateixa data, que se situava en 480 persones aturades, com es pot veure en el gràfic adjunt.

Destacar el descens interannual de -50 dones en situació d’atur.
D’aquestes la franja d’edat menys afectada per l’atur són menors de 25 anys amb un total de 32 persones. Seguidament ve la franja de 25 a 44 anys amb un total de 141 persones, i com a grup més afectat per l’atur aquest mes de novembre són les persones majors de 45 anys amb un total de 252 persones aturades.

Per sectors, el de serveis és a on trobem el número més gran de parats amb un total de 272 persones aturades, li segueix el sector industrial amb 91 persones, les persones sense cap treball anterior amb 27, la construcció amb 25 persones, i per últim l’agricultura amb un total de 10 persones.

El total d’afiliats a la Seguretat Social ha augmentat a un total 5.452 persones respecte al mes anterior.

L’Ajuntament de Ripoll celebra aquestes dades i es compromet a seguir treballant per afavorir la inserció laboral de les persones desocupades i fomentar la creació d’ocupació.

Font

Nota de Premsa