El consitori Ripollès vol preservar el verd a l’entrada de Ripoll

L’entrada d’una població és sempre un tret identificatiu i d’imatge en la majoria de casos. És per això que des de l’equip de govern de l’ajuntament de Ripoll creiem encertada la modificació que s’està tramitant per al canvi de qualificació d’un sector de 95.490 m2 de sòl urbà a l’entrada sud de Ripoll per la C17 (sector del planejament anomenat S.U.D 5 Sector Sant Quintí, que s’havia canviat i aprovat en el POUM 2008).

Amb la proposta que s’està tramitant, els espais quedaran distribuïts en mantenir 28.846 m2 de sòl urbà i revertir 66.644 m2 de sòl a no urbanitzable -a partir de la seva aprovació per la Comissió Territorial d’Urbanisme i l’aprovació definitiva en el Plenari de Ripoll-. Durant els mesos precedents de la tramitació municipal inicial i provisional es va rebre una única al.legació que fou desestimada per acord de la majoria del Plenari ripollès.
Es renuncia així al 70% de la qualificació urbana del sector. Aquesta requalificació que es considera força atípica –renunciar al creixement urbanístic no és habitual- pretén assegurar la continuïtat i el paisatgisme de les planes verdes de l’entrada a la població, on hi predominen en actiu els usos agraris ramaders.

2017-07-25T13:55:42+00:00 25 juliol 2017|Actualitat Ajuntament|