Aquest any 2023 es duu a terme la sisena edició dels Pressupostos Participatius, un mecanisme de participació ciutadana a través del qual els veïns i veïnes decideixen a què es destina una part del pressupost municipal de Ripoll. Enguany s’ha reservat una partida de 125.000 € del capítol 6 d’inversions (la novetat és que augmenta en 10.000 € respecte a anys anteriors) i una partida de 15.000 € del capítol 2 de Despeses Corrents. L’objectiu és que la ciutadania presenti propostes que tinguin la voluntat de millorar la vila i s’acabi escollint un o diversos projectes dins l’import total de cada partida.

Com presentar propostes?

El termini per presentar propostes va del 23 de gener al 19 de febrer. En poden presentar totes les persones empadronades a Ripoll a partir de què compleixin 15 anys el 2023. En cas d’associacions o entitats, la proposta ha d’anar a nom d’una persona física. Cada persona pot presentar un màxim de tres propostes.

Les propostes es poden presentar en línia, a través de la pàgina web www.ripoll.cat/participacio-2023. També es pot fer presencialment a les urnes situades a l’Ajuntament, la biblioteca Lambert Mata, la piscina municipal, els casals cívics La Devesa del Pla i Centre, el casal de joves El Galliner i en una urna mòbil que estarà present en diferents espais.

Un cop s’hagi superat el període de presentació de propostes, del 20 de febrer al 23 de març, els projectes passaran per un estudi tècnic de viabilitat. Entre el 16 i el 18 de març es faran un o diversos tallers (segons el nombre de propostes presentades) primer per donar compte de les propostes que han estat validades tècnicament i les que no, i els motius de cada una. En el mateix taller es donarà l’oportunitat a la persona que  ha presentat una proposta que passa a l’opció de votació, que la pugui explicar davant el públic assistent i defensar les seves raons.

Del 23 de març al 23 d’abril, es preveu que s’obri el termini de la votació popular, que també es podrà realitzar en línia  i presencialment (a les mateixes ubicacions que en el termini de presentació). Finalment, el 27 d’abril, es donarà el veredicte i es donarà la possibilitat a la ciutadania d’avaluar  el procés, a través d’unes enquestes en línia i presencials.

Condicions que han de complir les propostes

En el cas de la partida de màxim 125.000 €, s’han de tractar d’inversions en equipaments o espais de gestió municipal, han de ser viables tècnicament i no estar incloses en el pressupost ordinari. També han de ser d’àmbit municipal, respondre a una necessitat real i quantificables econòmicament. Per altra banda, es demana que tinguin un principi i final sense significar un cost addicional per l’Ajuntament en anys futurs (es garanteix el manteniment bàsic) i que no suposin la contractació de personal per part del consistori. S’ha de pensar en propostes en benefici de tots i totes les ciutadanes, que no responguin a interessos personals.

Pel que fa a la partida de màxim 15.000 €, s’ha de tractar d’activitats amb una durada determinada, de compres de materials per a equipaments, manteniment, fires, teatre i espectacles, exposicions d’art efímer, jornades, tallers, serveis amb una durada determinada o estudis concrets. Als fulletons físics per presentar les propostes també s’especifiquen tots aquests criteris i condicions.

Cadascuna de les partides es gastaran en una o més propostes, depenent del cost de les que resultin més votades. L’objectiu del procés de participació és impulsar la contribució directa de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos municipals i promoure que les persones s’impliquin en els afers de la població mitjançant la implementació de processos més democràtics de participació. Des del 2018, s’han destinat fins a 590.000 € a projectes dels Pressupostos Participatius de Ripoll.