L’obra es farà en diferents fases

Demà dia 15 de gener s’iniciarà l’obra de Rehabilitació de les façanes de l’edifici situat a la plaça 1 d’octubre destinat a Biblioteca Lambert Mata pel que fa a planta baixa i primera, i a aules destinades a diferents usos a la resta de plantes. Aquesta rehabilitació es fa perquè les façanes presenten un estat deficient degut a la tècnica utilitzada i a una deficient col·locació dels materials utilitzats.

Els treballs consistiran amb la substitució dels actuals revestiments per uns de nous més resistents i amb un millor comportament als efectes climatològics de la zona, garantint el correcte funcionament de l’edifici i millorant la imatge exterior. A més amb la col·locació d’aquest material s’ anul·la el perill que pot suposar el trencament i posterior despreniment d’algunes de les peces.

Degut el volum de l’obra i el cost que suposa fer tota la rehabilitació de cop, l’obra s’executarà en diverses fases. La fase 1, que comença demà, contempla la façana nord i un petit retorn dels panells d’aquesta cap a la façana oest. Aquesta és la que dóna al pati de l’escola Salesiana que presenta un estat més deplorable accentuat per l’impacte de les pilotes a les plaques de la façana. La rehabilitació es farà mitjançant un elevador i per garantir la seguretat no es treballarà durant l’horari del pati (al mati 11-11:30 i al migdia 14-15h). La previsió d’execució és d’un parell de setmanes per la zona del patí i un total de sis per la fase sencera.

El cost total de les obres és de 48.394,23 € amb IVA inclòs i l’empresa adjudicatària és Fusteria Navio SL.