Els coloms s’han convertit en part del paisatge urbà de la nostra vila, ja que troben fàcilment llocs de refugi on fer els seus nius, així com abundància d’aliment i manca de depredadors naturals.

Donar menjar als coloms afavoreix la seva reproducció, amb el consegüent increment de la seva població. Les poblacions incontrolades de coloms causen molèsties i perjudicis: embruten façanes i monuments, embruten carrers i places, perjudiquen els edificis on crien i dormen. A la vegada augmenta el risc sanitari en la transmissió de malalties zoonòtiques, malalties infeccioses dels animals que es poden transmetre als humans.

Els estudis realitzats conclouen que la disponibilitat d’aliment és el factor que millor explica la presència de coloms en un lloc determinat, i en concret la figura de l’alimentador és la que provoca aquest fet. L’any 2016 l’Ajuntament va implementar un programa de control de la població de coloms a través de dispensadors de menjar anticonceptiu (OVISTOPS) amb l’objectiu d’aconseguir una població de coloms poc nombrosa i saludable.

Volem que Ripoll tingui una població de coloms que no ocasioni molèsties i que estigui en bon estat sanitari. Per això, des de l’Ajuntament s’ ha començat una campanya de sensibilització per tal d’evitar la sobrepoblació d’aquestes aus a la nostre vila, incidint sobretot en la prohibició de donar menjar a aquests animals. En aquest sentit, s’estan distribuint uns fulletons informatius en el quals s’explica els inconvenients de la presència no controlada de coloms i els problemes i inconvenients que pot comportar. El fulletó també es pot consultar en aquest ENLLAÇ.

Recordar que en l’ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana es fa referència a l’alimentació d’animals a la via pública en l’article 34.6: “Queda prohibit donar menjar als animals a la via pública i o espais públics especialment al que fa a gats, coloms, gavines i altres animals que normalment conviuen a la ciutat” i que es recull com a una infracció lleu que pot comportar sancions de 150 a 750 €.