Ramadà és el nom del novè mes del calendari lunar islàmic. Comença amb l’aparició de la lluna creixent després de la lluna nova. Cada any, l’inici dels mesos lunars retrocedeix aproximadament uns deu dies respecte al calendari solar, per això el Ramadà va rotant per totes les estacions de l’any. En ser un calendari de la lluna, mai se sap amb certesa fins pocs dies abans quin dia comença; en tot cas sembla que enguany serà des del 13 d’abril al 12 de maig.

Durant el mes de ramadà, un període sagrat pels musulmans, el profeta Muhàmmad va rebre la primera revelació i és durant aquest mes que va néixer l’islam. Els musulmans compleixen el quart pilar de l’islam, amb el dejuni voluntari. L’han de fer les persones adultes i en bon estat de salut. Fan el dejuni d’aliments i líquids i s’abstenen de fumar i de mantenir relacions sexuals durant les jornades diürnes. Així aconsegueixen una aproximació a Déu, purifiquen el cos d’agents externs i recorden la sort que tenen. Presten ajuda als necessitats i als qui no tenen tanta sort.

Els musulmans es lleven abans de la sortida del sol per prendre l’esmorzar (suhûr) i fan el trencament del dejuni diari (iftâr) després de la posta de sol. És una prova de compromís de la fe individual, però també en una forma de reforçar els lligams entre els membres d’aquesta comunitat. Durant les nits, una vegada s’ha fet el primer menjar del dia, les mesquites de Catalunya s’omplen de fidels per tal de pregar i recitar plegats el text de l’Alcorà (tarâwih), que s’ha de completar per parts durant tot el mes. És un període d’efervescència familiar i comunitària.

Es poden fer activitats a les mesquites?

Es permet l’assistència a llocs de culte sempre que no se superi l’aforament autoritzat i es mantinguin les mesures de seguretat establertes (mascareta, distància de seguretat, neteja, desinfecció i ventilació de les instal·lacions abans de cada acte, entrades i sortides al centre, circulació interna en el local, etc.).

Es poden sol·licitar espais per a celebracions col·lectives?

La celebració del Ramadà entre les comunitats musulmanes que no disposen d’un espai de culte de grans dimensions comporta que els consistoris rebin sol·licituds per part d’aquestes comunitats per poder disposar d’un espai on celebrar les oracions diàries nocturnes, les oracions del divendres al migdia o la festa final que tanca el període de dejuni diürn.

En el cas de sol·licitar un espai a l’aire lliure per celebrar-hi la festa final del Ramadà, o bé l’ús d’un equipament públic durant la celebració de les oracions diàries nocturnes o les oracions del divendres al migdia, els organitzadors de l’acte han de vetllar perquè es garanteixin les mesures de seguretat i es compleixin les mesures de prevenció de la covid-19. La Direcció General d’Afers Religiosos ha editat la Guia per al respecte a la diversitat de creences a la via pública, que conté el marc normatiu que regula l’ús de la via pública o l’ús ocasional d’espais o equipaments públics per a celebracions religioses.

Es poden celebrar els iftars?

Des del punt de vista institucional, els darrers anys s’ha estès a Catalunya la iniciativa de les comunitats musulmanes d’organitzar iftars o trencaments del dejuni diürn, amb participació col·lectiva. Enguany no es poden organitzar iftars col·lectius.

L’iftar només es pot fer en l’àmbit estricte del domicili familiar amb les persones que hi conviuen. Per les seves característiques de proximitat i d’elaboració i consum d’aliments, és un espai d’especial risc i per això no es pot fer cap celebració pública.

Es poden lliurar aliments a famílies amb necessitats especials?

Es poden lliurar aliments extremant sempre les mesures de seguretat. El lliurament s’ha de fer mitjançant bosses o recipients tancats i repartits per persones que mantinguin de manera estricta les mesures de seguretat (guants, mascaretes i desinfecció sovintejada de les superfícies de preparació i lliurament). El lliurament s’ha de fer preferentment de manera directa al domicili del destinatari o organitzat amb una recollida esglaonada i respectant sempre la distància de seguretat en el lloc de lliurament i en els accessos.

És important la coordinació amb els serveis municipals en aquesta matèria.

Hi ha excepció al toc de queda?

Fins al dia d’avui, atesa la situació epidemiològica, no s’ha pogut preveure cap excepció que permeti passar l’horari establert pel toc de queda per assistir a actes religiosos.

Dates clau aproximades

Inici del Ramadà

Es calcula que aquest any el Ramadà començarà el 13 d’abril.

  • Laylat al-Qadr

La nit del 27 al 28 del mes de ramadà se celebra la nit del destí o del poder (Laylat al-Qadr), que commemora l’inici de la revelació de l’Alcorà a Muhàmmad. Els musulmans més pietosos acostumen a passar la nit pregant atesa la rellevància d’aquesta data. Es calcula que serà la nit del 8 de maig

  • Aïdu l-fitr

El mes de Ramadà finalitza amb l’anomenada festa petita, que s’inicia amb una oració comunitària a primera hora del matí, que obre la jornada festiva on ja no es fa el dejuni. La trobada i pregària d’aquell dia al matí és la més multitudinària. En aquesta jornada també s’acostuma a fer la contribució solidària que s’estableix per atendre els membres més necessitats de la comunitat (zakat). Es calcula que aquest any l’Aïdu l-fitr se celebrarà el 12 de maig.

  • Els horaris del Ramadà (no es permet realitzar-los col·lectivament en horari del toc de queda)

Durant aquest mes, es van adaptant diàriament els horaris de la primera pregària del dia (fajr) i la última (isha) d’acord amb la sortida i posta del sol. Aquests horaris varien segons les latituds de les poblacions, tot i que la diferència en el cas de Catalunya és de minuts.

El primer dia, l’oració de l’isha comença a les a les 22.00 hores. Les pregàries de les tarâwih (pregàries nocturnes d’aproximadament una hora) comencen just després de finalitzar l’oració de l’isha, a les 22.15 hores. L’oració del fajr, la primera del matí, és a les 5.35 hores el primer dia del Ramadà. El darrer dia del Ramadà l’oració de l’isha es calcula que serà a les 22.46 hores i la del fajr serà a les 4.42 hores de la matinada.