La Junta de Govern Local aprova la construcció dels nous vestidors del Camp d’esports

La Junta de Govern local va aprovar ahir, inicialment, el projecte bàsic per la construcció dels nous vestidors del camp d’Esports Municipal de Ripoll. Això suposa que un cop transcorregut el termini d’informació pública, el projecte bàsic quedarà definitivament aprovat i es podrà procedir a iniciar els tràmits per començar [...]

Ripoll estrena una nova zona de jocs a la zona verda de l’edifici de la Torre

Amb l’actuació també s’hi ha col·locat un OVISTOP, un dispensador de menjar anticonceptiu per a coloms Els infants de Ripoll podran gaudir a partir de demà d’una nova zona de joc infantil ubicat a la zona verda de l’edifici de la Torre, a la Carretera Barcelona. Aquesta actuació sorgeix per [...]

Arranjaments a la via pública

Ajustar-se al POUM i millorar l’accessibilitat, motiu de les obres que es realitzen aquesta setmana a un tram de vorera de la carretera Barcelona Aquesta setmana s’estan realitzant feines de millora al tram de vorera situat a la carretera de Barcelona número 36. Actualment aquesta zona estava tancada amb una [...]

La Casa Comporta, destinada a l’ús d’entitats, estrena interiors

Les obres realitzades a l’interior de la casa Comporta, situada a l’espai Maragall (passeig Ragull), van finalitzar el divendres. Aquest espai havia quedat totalment obsolet per cap ús, i requeria una rehabilitació integral tal de garantir la seva funcionalitat i adequar-lo a les necessitats i especificacions d’ús al qual es [...]

La brigada d’obres vetlla pel correcte manteniment dels espais públics i dels edificis municipals de Ripoll

La brigada d’obres de l’Ajuntament de Ripoll, formada per 7 persones,  vetlla pel correcte manteniment de la via pública, les dependències municipals, els centres educatius públics i el manteniment en general de l’espai públic. De fet són molts, per no dir pràcticament tots, els carrers de Ripoll i equipaments que [...]