Ripoll estrena una nova zona de jocs a la zona verda de l’edifici de la Torre

Amb l’actuació també s’hi ha col·locat un OVISTOP, un dispensador de menjar anticonceptiu per a coloms Els infants de Ripoll podran gaudir a partir de demà d’una nova zona de joc infantil ubicat a la zona verda de l’edifici de la Torre, a la Carretera Barcelona. Aquesta actuació sorgeix per [...]

Arranjaments a la via pública

Ajustar-se al POUM i millorar l’accessibilitat, motiu de les obres que es realitzen aquesta setmana a un tram de vorera de la carretera Barcelona Aquesta setmana s’estan realitzant feines de millora al tram de vorera situat a la carretera de Barcelona número 36. Actualment aquesta zona estava tancada amb una [...]

La Casa Comporta, destinada a l’ús d’entitats, estrena interiors

Les obres realitzades a l’interior de la casa Comporta, situada a l’espai Maragall (passeig Ragull), van finalitzar el divendres. Aquest espai havia quedat totalment obsolet per cap ús, i requeria una rehabilitació integral tal de garantir la seva funcionalitat i adequar-lo a les necessitats i especificacions d’ús al qual es [...]

La brigada d’obres vetlla pel correcte manteniment dels espais públics i dels edificis municipals de Ripoll

La brigada d’obres de l’Ajuntament de Ripoll, formada per 7 persones,  vetlla pel correcte manteniment de la via pública, les dependències municipals, els centres educatius públics i el manteniment en general de l’espai públic. De fet són molts, per no dir pràcticament tots, els carrers de Ripoll i equipaments que [...]

La brigada d’enllumenat treballa per l’estalvi i l’eficiència energètica a Ripoll

La Brigada d'enllumenat de l'Ajuntament de Ripoll s'encarrega del manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi així com de tots els edificis municipals. Les activitats preventives i normatives inclouen les inspeccions, verificacions, reparacions, comprovacions i reposicions que es duen a terme [...]