L’equip de govern de l’Ajuntament de Ripoll ofereix tot el suport a l’empresa Tensión Tèxtil, S.L.U. i a tota la seva plantilla de treballadors/es

L’incendi del 20 de juny ha deixat una de les naus totalment afectada La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripoll, sota la presidència de l’alcalde Jordi Munell, adopta un acord de suport  a l’empresa Tensión Téxtil, S.L.U., així com a tots i cada un dels empleats i empleades [...]

La Junta de Govern local de l’Ajuntament de Ripoll aprova una nova sol·licitud al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya en relació amb la connexió de fibra òptica de determinades zones de Ripoll

L’any 2012 el Govern de la Generalitat de Catalunya va definir el Pla XFOCAT, un nou model de desplegament de les TIC a Catalunya amb dos grans objectius: a) Dotar al país d’una xarxa de nova generació, de molt alta capacitat a tot el territori, oberta al mercat, que permeti [...]