El 14 de novembre s’iniciarà un canvi de freqüències de la Televisió Digital Terrestre (TDT) a la comunitat autònoma de Catalunya. Aquest canvi, que afecta la nostra comarca, no té programada una data exacta per l’actuació, ja que pot variar depenent de la comarca i del centre emissor on estigui orientada l’antena. Al web de Mitjans de Comunicació de la Generalitat es podran consultar les previsions setmanals de desplegament (https://mitjansdecomunicacio.gencat.cat/ca/temes/televisio/segon-dividend-digital)

Aquest canvi, anomenat Segon Dividend Digital, consisteix en l’alliberació d’una banda de freqüències de l’espectre radioelèctric per permetre el desplegament de les futures xarxes de telecomunicacions 5G. Aquest procés és similar al que es va realitzar entre finals de 2014 i principis de 2015 amb l’arribada de la tecnologia 4G, i es durà a terme a tota la Unió Europea abans del pròxim 30 de juny de 2020.

Que cal fer davant aquest canvi?

Els habitatges unifamiliars amb antena individual i els edificis amb amplificador de banda ampla (edificis de fins a 3 o 4 habitatges) no han de fer cap adaptació de l’antena. Només caldrà re sintonitzar els canals mitjançant el comandament del televisor.

Als edificis dotats de centraletes programables o amplificadors monocanal necessitaran l’actuació d’un instal·lador de telecomunicacions registrat. L’administrador de la finca o el president de la comunitat de veïns s’haurà de posar en contacte amb l’empresa instal·ladora.

Un cop fetes les adaptacions necessàries a l’antena, caldrà que cada veí re sintonitzi els canals mitjançant el comandament del televisor.

Si no s’està segur de quin tipus d’instal·lació es disposa, i per tant de si cal fer alguna adaptació, cal contactar amb un instal·lador registrat, que es pot consultar en el següent enllaç: http://ict.telecomunicacions.extranet.gencat.cat/iict/AppJava/inici.do

En la majoria dels casos, els canals estatals i nacionals que canviïn de freqüència començaran a emetre en simulcast, és a dir simultàniament en la freqüència nova i l’antiga, durant tres o sis mesos. La majoria de canals locals, en canvi, deixaran d’emetre per la freqüència antiga en el moment que comencin a fer-ho per la nova. L’existència o no d’aquest simulcast i la seva durada dependrà del centre emissor on estigui orientada l’antena (consultar a https://mitjansdecomunicacio.gencat.cat/ca/temes/televisio/segon-dividend-digital).