Bases i ajuts individuals pel transport escolar per als estudiants del municipi de Ripoll (de P3- fins a 2n de primària)
Anar a: https://ripoll.cat/tramits/