BAN: L’alcalde de Ripoll fa saber les mesures de prevenció d’incendis forestals.

D’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya; la Llei 43/2003 de Monts, la Llei 5/2003, el Decret 123/2005. de 22 d’abril ide 14 de juny respectivament, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i el Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d’incendis forestals, modificat pel decret 14/2005, d’1 de febrer, pel qual s’avança l’aplicació sobre les mesures de prevenció d’incendis forestals, i fent ús dela competència conferida dicto aquest BAN.

VEURE BAN INCENDIS -AjRipoll- 2017

2017-09-05T10:30:48+00:00 4 agost 2017|Actualitat Ajuntament|