Els ascensors del barri de Sant Pere seran substituïts a la tardor

L’any 2007 es van instal·lar ascensors al barri de Sant Pere per facilitar a les persones que hi vivien una major qualitat de vida al permetre accedir-hi de manera còmode.
Els ascensors al barri compleixen una funció molt beneficiosa i per a algunes persones completament necessària, ja que permeten superar el desnivell important que hi ha entre el casc antic i Sant Pere.
D’altra banda l’ajuntament sempre ha estat molt sensible a tot el que fa referència a la supressió de barreres arquitectòniques.
Amb el pas del temps els ascensors han anat quedant obsolets i han patit problemes de manteniment molt greus, no sols provocats pel pas del temps sinó que malauradament en diverses ocasions s’han vist afectats per avaries produïdes pel vandalisme de certs individus.
En el ple municipal del mes de juliol, s’ha aprovat l’expedient de contractació a través d’un procediment obert per substituir ambdós ascensors.
Tot seguit s’haurà de seguir el tràmit administratiu per adjudicar aquest subministrament.
Des de l’ajuntament es calcula que es pugui fer l’adjudicació cap a finals de setembre i d’aquesta manera l’obra es faria durant el mes d’octubre. Els ascensors es farien per separat per tal de no deixar sense servei alhora els dos elevadors. També es preveu que cadascun dels ascensors es podran posar en un termini de 3 o 4 setmanes.

2017-07-26T13:39:07+00:00 26 juliol 2017|Actualitat Ajuntament|