• Ajustar-se al POUM i millorar l’accessibilitat, motiu de les obres que es realitzen aquesta setmana a un tram de vorera de la carretera Barcelona

Aquesta setmana s’estan realitzant feines de millora al tram de vorera situat a la carretera de Barcelona número 36. Actualment aquesta zona estava tancada amb una tanca opaca metàl·lica que delimitava una parcel·la que es troba sense edificar, i que respon a una afectació urbanística (clau 2.1.1 vialitat) segons el planejament urbanístic municipal (POUM). Perquè la parcel·la s’ajusti a la realitat del POUM, s’ha necessitat una cessió d’una part de la parcel·la afectada.

La intervenció contempla retirar la tanca existent, pavimentar la part de vorera afectada i realitzar la nova tanca d’obra a la nova alineació del vial. Amb aquesta actuació es guanya espai per a vianants, que en aquest punt era molt limitat.

Aquesta actuació respon a tres necessitats, la primera ajustar-se al POUM, la segona a millorar l’accessibilitat a tots els vials de la població i la tercera a escoltar la demanada veïnal de millorar i potenciar trams i accessos pels quals passen un gran nombre de persones.

Galeria de fotos https://photos.app.goo.gl/hYamBJFxsrmbMBtg6