Del 9 al 27 de Juliol es formigonaran diferents trams de la Pista de Llaers.

El dilluns 9 de juliol s’iniciaran les obres per formigonar la pista de LLaers que pertany al terme municipal de Ripoll. Els treballs, que s’allargaran durant 3 setmanes, comportaran talls al trànsit de vehicles els dies laborables, quedant restablerta la circulació el cap de setmana.

Per tal de minimitzar les molèsties als veïns de la zona, les obres es dividiran en 3 fases, una per setmana. La primera del 9 al 13 de juliol serà el tram del coll de Beví. La setmana del 16 al 20 de juliol es faran 3 trams compresos entre la riera de Vallfogona fins el mas la Serra. I per acabar la setmana del 23 al 27 de juliol s’arranjarà el tram d’accés a Sant Bernabé. Amb l’objectiu d’informar s’estan col·locant cartells a l’accés de la pista tant des de la Carretera de Vallfogona com des de l’Accés de Santa Maria de Besora.

Les obres han estat adjudicades a l’empresa Construccions Icart SL, per un cost de 46.428,51 euros, i es fan per tal de millorar l’accessibilitat  i garantir la seguretat i condicions d’ús de les pistes forestals de Ripoll.