Durant el ple ordinari de l’Ajuntament de Ripoll del mes de març, es va aprovar inicialment per unanimitat el nou Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi (MIEM) i el Pla Estratègic de l’Esport Local 2020-2030. Aquest document és un instrument de planificació municipal que concreta i situa les necessitats d’aquests equipaments.

En concret, amb una sèrie de línies estratègiques, programes de treball i accions proposades, es vol que Ripoll acabi tenint un model d’esport amb les següents característiques com a pilars: que sigui universal, inclusiu, participatiu i sostenible. La societat ripollesa s’identifica amb l’esport, amb una gran participació en les activitats organitzades per clubs o entitats. També existeix un volum creixent de població que promou un estil de vida saludable. Per tot això, és necessari que es defineixi el model a seguir en aquest àmbit.

Les quatre línies estratègiques que contempla el Pla són: millorar la xarxa d’equipaments esportius municipals, enfortir les entitats i el teixit esportiu, oferir activitat física per a tothom i al llarg de tota la vida, i per últim promocionar l’esport de competició i consolidar el CTER.

A banda, hi ha dos inputs de gran rellevància pel que fa a l’esport a Ripoll: el mateix Centre de Tecnificació Esportiva (CTER) i el gran potencial per l’atracció del turisme esportiu. Es considera que aquests factors poden tenir un impacte econòmic molt positiu en els àmbits comarcal i municipal.

L’Ajuntament de Ripoll ja disposava d’un MIEM que s’havia aprovat definitivament el febrer del 2008. Passats tots aquests anys, però, hi havia la necessitat de redactar un nou mapa, juntament amb el pla estratègic. I és que des del 2019 s’ha estat treballant en el pre-projecte de Pla Director de la zona esportiva pel període 2019-2029, consensuat amb els diferents grups municipals i les entitats esportives.

Així mateix, el 14 d’abril se celebrarà un Consell Municipal de l’Esport extraordinari per explicar amb detall el nou MIEM i el Pla a totes les entitats esportives de la vila.

 

Consulta el Pla Estratègic de l’Esport Local de Ripoll 2020-2030