El Ple de l’Ajuntament de Ripoll del mes de setembre va aprovar  inicialment  l’ordenança municipal de circulació per poder gestionar l’ús i el trànsit de cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) per tal de compatibilitzar l’ocupació de l’espai públic. La proposta que va rebre els vots a favor de l’equip de govern de JuntsxCat, ERC, ALTERNATIVA PER RIPOLL, la regidora Silvia Orriols i l’abstenció del PSC, es troba ara en exposició pública per un període de trenta dies hàbils.

Atès l’augment de l’ús dels patinets, bicicletes i altres elements de mobilitat a la vila  s’ha de regular de forma específica aquests mitjans de transport per establir un marc genèric que pugui donar resposta a les necessitats actuals. En aquesta es recullen les diferents definicions dels diferents elements i ginys de mobilitat, així com la nomenclatura de les vies o espais públics susceptibles de ser utilitzades per les bicicletes i VMP. Alhora que se’n detallen les mesures a adoptar per la seva circulació: totes les persones conductores de cicles, bicicletes menors de divuit anys hauran  de portar casc de protecció, norma que també s’aplicarà per a les persones conductores de  VMP menors de setze anys.

A les vies urbanes, la circulació de bicicletes i VMP s’efectuarà per les calçades, pels carrils bici i per les zones especialment habilitades. S’entén per zones especialment habilitades les que la normativa estableix exclusivament com destinades a la circulació de bicicletes, aquelles en què la senyalització ho permet i aquelles en les quals existeixi una autorització expressa, i que es recullen en la mateixa ordenança.

Aquesta ordenança, que es pot consultar a aquí,  arriba en el moment en què es comença a executar la 1a fase del Pla Director de la Bicicleta –PDB- .

Ambdues actuacions van adreçades a aconseguir una millora en la circulació del Municipi, fent-la més sostenible i segura.

Descarregar Ordenança