Amb la finalitat de contrarestar l’impacte que la crisi del coronavirus pugui tenir sobre les empreses (activitats empresarials, comercials, de serveis i professionals) del nostre municipi, l’Ajuntament de Ripoll ha acordat flexibilitzar el pagament dels impostos i taxes.

En aquest sentit S’INFORMA:

IBI que afecta a les empreses, activitat econòmica, comercial, de serveis i professionals

Període pagament actual: del 15 d’abril al 30 de juny

Podran sol·licitar un aplaçament o fraccionament sense interessos del pagament de l’IBI dels locals on realitzi la seva activitat, davant del Consorci de Recaptació Cerdanya- Ripollès

Taxa escombraries industrials ( 1er fraccionament)

Període pagament inicial: del 15 d’abril al 30 de juny

Nou període de pagament: del 15 d’abril al 14 de setembre.

👉Per a més informació es pot contactar telefònicament amb l’Ajuntament de Ripoll 972714142 o bé amb el Consorci de Recaptació Cerdanya- Ripollès al 972700146