L’Ajuntament de Ripoll fa una crida a tots els propietaris i propietàries de pisos buits i que contemplen el lloguer com una bona opció, a adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Habitatge, per informar-se sense cap compromís, dels avantatges de tramitar el lloguer a través d’aquest servei.

Actualment hi ha la necessitat d’ampliar el nombre de pisos per posar-los a disposició de la Borsa d’Habitatge de lloguer. Pisos, de totes mides, ubicats a Ripoll i que disposin de cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica.

Els propietaris que incloguin el seu habitatge a la Borsa de Lloguer Social disposaran dels següents avantatges:

• Gestió gratuïta.
• Atenció personal i individualitzada.
• Assessorament tècnic i jurídic gratuït.
• Assegurança multirisc de l’habitatge.
• Assegurança de la defensa jurídica en cas d’impagament.
• Cobertura per impagaments.
• Assessorament i informació en la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica.
• Cerca i selecció del llogater més idoni.
• Redacció i tramitació del contracte de lloguer.
• Gestió del cobrament del lloguer.
• Seguiment del contracte i mediació d’incidències eventuals.

A més, la inclusió d’un immoble a la BORSA D’HABITATGE es tramita i es gestiona a través de la Xarxa de Mediació del Lloguer Social de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, sistema que facilita la recerca i l’accés a l’habitatge.

El Lloguer Social garanteix l’accés a un habitatge digne, en condicions assequibles, a persones i famílies que ho necessiten. Facilitar la vida a famílies, joves, gent gran, etc., amb les garanties que com a propietari t’ofereix l’Oficina d’Habitatge Municipal.

Més informació:
OFICINA MUNICIPAL D’HABITATGE – www.ajripoll.cat
Plaça de l’Ajuntament 3 – Tel. 972 71 41 42 – lrota@ajripoll.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
Actualment s’aconsella fer el contacte via correu electrònic

Descarregueu el fulletó informatiu

Descarregueu el Cartell