L’Ajuntament de Ripoll concedirà ajuts individuals de desplaçament als alumnes d’educació infantil i primària (de P-3 a 2n de primària), escolaritzats en centres docents públics i concertats del municipi de Ripoll, i que utilitzin el servei de transport escolar col·lectiu del Consell Comarcal del Ripollès. La finalitat d’aquests ajuts és contribuir durant el curs 2020-2021 al pagament de les despeses del citat servei.

Es poden consultar els requisits a les bases adjuntes. El tràmit s’ha d’efectuar telemàticament omplint la sol·licitud adjunta i enviant per instància genèrica juntament amb la documentació requerida.

BASES

SOL·LICITUD

Enllaç instància genèrica