Per segon any consecutiu l’Ajuntament de Ripoll  facilitarà l’accés a les activitats i casals d’estiu que s’organitzen al municipi, mitjançant un paquet d’ajudes adreçat a infants i joves empadronats a Ripoll,   per a fer front als  preus de qualsevol dels  casals i activitats  que s’organitzin al municipi. En el mateix també s’inclou el que desenvolupa l’Agrupació esportiva Ripollès (AER), que tot i que estant ubicat en el municipi de Sant Joan de les Abadesses és una entitat amb una important participació de ripollesos com a socis i usuaris.

Les ajudes podran ser de fins al 90% del cost amb un màxim de 180 € d’acord amb el nivell d’ingressos de la unitat familiar. Aquestes ajudes no repercutiran en les bonificacions directes que l’Ajuntament de Ripoll ja aplica, des de fa anys,  en els casals municipals que ell mateix  organitza.

El seu objectiu principal és garantir que cap infant o jove quedi exclòs de fer aquestes activitats per motius econòmics.  Aquestes activitats són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat per gaudir d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors, així com per facilitar la conciliació de les obligacions familiars.

A partir del dia 23 de juny i durant 15 dies naturals (fins al dia 7 de juliol), tots els interessats/des podran fer la sol·licitud d’acord les bases establertes que fixen el llindar econòmic màxim per demanar l’ajut i la documentació necessària. Prioritàriament cal fer la demanda de manera telemàtica. En cas de necessitar suport per tramitar-la es pot demanar cita  al telèfon 972714142.

Accés a la sol·licitud i a les bases